Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

STEM практики

От 5 до 7 юли педагогическите специалисти на СУ „Н. Вапцаров“ участваха в обучение за успешните STEM практики в училище. Колективът премина през теоретична и практическа част под професионалното ръководство на лектора Станислав Джапаров от екипа на SkillCatalyst. В края на сесията учителите представиха собствени разработки на интердисциплинарни СТЕМ уроци, които ще могат да приложат в своята практика през новата учебна година.

Оставете коментар