Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Изложение на професионалното образование “Дни на професиите”

В ежегодното изложение на професионалното образование “Дни на професиите”, ученици и учители от СУ “Н. Вапцаров” Пловдив представиха професионалната си паралелка- бижутер. Да не забравяме, че това е единствената и уникална професионална паралелка в България.

Оставете коментар