Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Родителски срещи

Уважаеми родители,

Родителските срещи за началото на учебната година ще се проведат на 11.09.23г. от 18.00 часа за класовете от начален етап и на 12.09.23г. от 18.00 часа за класовете от прогимназиален и гимназиален етап.

Оставете коментар