Skip to content Skip to footer

Грабни златния занаят в ръце – бижутер или графичен дизайнер избираш ти!

IMG_9136
DSC_0215

Предлагаме Ви:

 1. Единствената в България паралелка за Бижутери!;

 2. Графичен дизайн – предлага се за първи път в училище

 

 • Едносменен режим на учене – само първа смяна;

 • Висококвалифицирани преподаватели;

 • Оборудвани кабинети за професионална подготовка;

 • Библиотека;

 • Модерни компютърни кабинети с индивидуален компютър за всеки учащ;

 • Лесно и бързо място за хранене;

 • Консултации с педагогически съветник;

 • Ресурсен кабинет;

 • Голяма спортна площадка и физкултурен салон;

 • Работа по проекти;

 • Участия в състезания и извънкласни дейности; 

Необходими документи: 

 1. Заявление до директора;

 2. Съгласие за обработка на личните данни;

 3. Оригинал на свидетелството за основно образование;

 4. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии