Skip to content Skip to footer

Начален учител - Възпитател

Радина Иванова

Design
80%
Branding
90%
Web Design
88%
От децата можем да научим много неща. Например докъде стига търпението ни.”
Училището, за да бъде училище-живот, трябва да бъде съградено върху любовта.

 
 

 

С любов, търпение, мъдрост и уважение учителят трябва да води децата по пътя на познанието.

Biography

Родена: 16.03.1986г., гр.Пловдив
Завършила: ПУ”Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив

Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика
Бакалавър: Български език и история

ОКС: V ПКС

Contact Form