Skip to content Skip to footer

Български език и литература

Миглена Караиванова

Design
80%
Branding
90%
Web Design
88%

Притежава умения за работа с ученици в гимназия и в прогимназия. Но не престава да се изненадва.

Biography

Завършва „ Българска филология ” в ПУ „ П. Хилендарски” през 1994 г ., магистърска степен, а през 2005 г. и специалността „ Социална приложна психология ” в същия университет. Има пета квалификационна степен и 17 години стаж като учител по български език и литература в различни училища. Притежава умения за работа с ученици в гимназия и в прогимназия. Но не престава да се изненадва. Работи в СУ „ Н. Вапцаров” от 2019 г.

Contact Form