Skip to content Skip to footer

Начален учител

Любомира Димова

Design
80%
Branding
90%
Web Design
88%

Възпитаник на СУ “Никола Вапцаров”, гр. Пловдив. Магистър по образование, притежавам II ОКС. Интересувам се от всички новости в образователния процес, участник в VIII- ма Регионална конференция “Училището – място за деца”, 2023г. с доклад “Самооценка”.

Biography

Работила съм в ОУ "Васил Левски", с. Караджово, длъжност: РНИКТ; Към настоящия момент класен ръководител в начален етап на обучение в СУ "Никола Вапцаров", гр. Пловдив.

Contact Form