Skip to content Skip to footer

География и икономика и история и цивилизация

Анелия Доневска

Design
80%
Branding
90%
Web Design
88%

Предизвикване на интерес към природата, заобикалящия ни свят и миналото,
възпитаване в дух на родолюбие и човечност, усвояване на практични умения- са
втъкани в шарената черга на уроците ми.

Biography

Старши учител по география и история.
Степен: Магистър : учител по история и география от Великотърновския
университет “Св. св. Кирил и Методий“ IV ПКС
Професионален опит от 1991г. От 1998г. е преподавател в СУ „Никола Вапцаров“.

Contact Form