Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Футбол

Динко Господинов- учител по ФВС , ръководител на Клуб по интереси „Футбол“.
Дейности на клуба -Тренировъчна дейност по спорт футбол ,усвояване на технически и
тактически правила на играта и участие в турнири за представяне на училищен отбор
на СУ Н.Вапцаров
Участват деца от втори до четвърти клас.