Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Език свещен

Клуб “Език свещен” има за цел повишаване нивото на функционална грамотност на учениците.Решаване на тестове по формата на НВО 7 клас и подобряване на уменията за създаване на преразказ на непознат текст с различна дидактическа задача.Умения за работа в екип и работни групи.