COVID19

Вътрешно училищни правила-Ковид 19 – 2021/2022 уч. година

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Вътрешно училищни правила – Ковид-19

Контакт със служител за поставяне на въпроси и за сигнали в периода на извънредното положение – Митко Господинов – 0894361079

  1. Министерство на здравеопазването –  мерки
  2. Как да се предпазим от вируса