Училищни учебни планове

Учебни планове-2022/2023 уч. година

УПП_1а клас УПП_1б клас УПП-2а клас УПП_2б клас

УПП_3 а клас УПП_3б клас УПП_4а клас УПП_4бклас

УПП_5а клас УПП_5бклас УПП  УПП_6 а клас

УПП_6б клас УПП_7 а клас УПП_7бклас

 

УУП-8а клас_22/23 уч.год. УПП_8бклас_22/23 уч.год.

УПП-9а_клас_22/23 уч.год.УПП-9бклас_22/23 уч.год.

УПП_10а клас_22/23 уч.годУПП_11а клас_22/23 уч.год.

УПП_11б клас_22/23 уч.год. УПП_12а клас_22/23 уч.год.

Професия „Бижутер“-учебен план

„Графичен дизайн“-учебен план

Учебни планове-2021/2022 уч. година

УУП_1б_2021    УУП_1а_2021   УУП_2а_2021  УУП_2б_2021  

УУП_3а_2021   УУП_3б_2021   УУП_4а_2021   УУП_4б_2021 

УУП_5а_2021   УУП_5б_2021   УУП_6а_2021    УУП_6б_2021 

УУП_7а_2021   УУП_7б_2021    УУП_8а_2021   УУП_8б_2021  УУП_9а_2021

УУП_10а_2021   УУП_10б_2021   УУП_11а_2021    УУП_12а_2021

 

 

 

 

Учебни планове-2020/2021 уч. година

УУП I а      УУП I б      УУП II а      УУП II б       УУП III а      УУП IV а     УУП IV б    

УУП V а    УУП V б     УУП VI а    УУП VI б    УУП VII а    УУП VII б

УУП VIII а   УУП IX а   УУП IX б   УУП X а   УУП XI а