Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Регионална конференция на началните учители от област Пловдив

Успешно представяне на Гергана Йовчева, старши учител Начален етап , в IX- та Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „ Училището-място за деца“ ,в направление „ Насърчаване на ценностноориентираното поведение чрез училищна среда, благоприятна за формиране на социални и граждански компетентности“.

Оставете коментар