Прием

https://www.youtube.com/watch?v=_vI2C50tGm4

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2022-2023 година:

 • Обявяванета списъците с приетите ученици на на първи етап на класиране – до 12 юли 2022 г. ;

 • записване на приетите ученици на първи етап на класиране  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 15 юли 2022 г. ;

 • обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране  – до 20 юли 2022 г. ;

 • записване на приетите ученици на втори етап на класиране –   21-22 юли  2022 г. до 16.30ч. ;

 • обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – до 25 юли 2021 г. ;

 • подаване на документи за учестие в трети етап на класиране  – 26-27 юли 2022 г. ;

 • обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране  – 29 юли 2022г. ;

 • записване на приетите ученици  на трети етап на класиране – 1-2 август 2022г. ;

 • обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране- до 03 август 2022г. ;

 • попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10 септемрви 2022г.

ПРИЕМНО  ВРЕМЕ

от  8.00 – 16.300 часа

 

 

Искате да сте креативни, да творите, да сте сред приятели – елате при нас!

СУ ”Никола Вапцаров” – Пловдив

1.Единствената в България паралелка за Бижутери!;

2.Графичен дизайн-нова специалност

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Прием в първи клас – 2021/2022г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Резултатите от първо класиране 15.06.2021г., записване на 22.06.2021г.

Резултатите от второ класиране 30.06.2021г., записване на 02.07.2021г.

Резултатите от трето класиране 13.07.2021г., записване на 15.07.2021г.

Необходими документи за записване на ученици в първи клас:

 1. Заявление за участие в класиране

 2. Заявление за записване

График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив може да разгледате тук!

За повече информация може да посетите следният адрес  https://priem.plovdiv.bg

 

Предлагаме Ви:

 • Висококвалифицирани преподаватели в различни области;

 • Английски език от първи клас

 • Целодневно обучение на учениците, без сборни групи;

 • Столово хранене с обедно меню по избор;

 • Безплатна закуска/плод;

 • Светли и уютни класни стаи;

 • Целодневно медицинско наблюдение;

 • Консултации с педагогически съветник;

 • Богата училищна библиотека;

 • Ресурсен кабинет;

 • Професионална охрана;

 • Модерен физкултурен салон;

 • Работа по проекти;

 • Групи по интереси, свързани с предпочитанията на децата;

 • Участие в спортни и танцови клубове;

 • Провеждане на екскурзии, спортни празници, уроци извън класните стаи;

 • Тиха и спокойна атмосфера за учене, далеч от натоварени улици и булеварди

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Прием пети клас – 2021/2022г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Ученици, които към 15.09.2021г. не са заявили желание да бъдат преместени в други училища автоматично преминават в V клас в училище.

Необходими документи за записване на ученици в пети клас:

 1. Заявление до директора;

 2. Оригинал на удостоверение за завършен IV клас;

Предлагаме Ви:

 1. Целодневна организация на учебния ден – безплатни следобедни занятия по самоподготовка в занималня под ръководството на висококвалифициран преподавател;

 2. Едносменен режим на учене – само първа смяна;

 3. Отлични специалисти;

 4. Богато разнообразие от извънкласни форми;

 5. Лесно и бързо място за хранене;

 6. Консултации с педагогически съветник;

 7. Ресурсен кабинет;

 8. Голяма спортна площадка и физкултурен салон;

 9. Работа по проекти;

 10. Участия в състезания и извънкласни дейности;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Прием в осми клас -2021/2022г

Предлагаме Ви:

 1. Единствената в България паралелка за Бижутери!;

 2. Графичен дизайн – предлага се за първи път в училище

 • Едносменен режим на учене – само първа смяна;

 • Висококвалифицирани преподаватели;

 • Оборудвани кабинети за професионална подготовка;

 • Библиотека;

 • Модерни компютърни кабинети с индивидуален компютър за всеки учащ;

 • Лесно и бързо място за хранене;

 • Консултации с педагогически съветник;

 • Ресурсен кабинет;

 • Голяма спортна площадка и физкултурен салон;

 • Работа по проекти;

 • Участия в състезания и извънкласни дейности;

Необходими документи:

 1. Заявление до директора;

 2. Оригинал на свидетелството за основно образование;

 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии

График на дейностите по прием в осми клас може да намерите тук!

Грабни златния занаят в ръце – бижутер! Имате въпроси? Отговорите са тук!