Skip to content Skip to footer

 Необходими документи за записване на ученици в пети клас:

 1. Заявление до директора;

 2. Оригинал на удостоверение за завършен IV клас;

Предлагаме Ви:

 1. Целодневна организация на учебния ден – безплатни следобедни занятия по самоподготовка в занималня под ръководството на висококвалифициран преподавател;

 2. Едносменен режим на учене – само първа смяна;

 3. Отлични специалисти;

 4. Богато разнообразие от извънкласни форми;

 5. Лесно и бързо място за хранене;

 6. Консултации с педагогически съветник;

 7. Ресурсен кабинет;

 8. Голяма спортна площадка и физкултурен салон;

 9. Работа по проекти;

 10. Участия в състезания и извънкласни дейности;