Skip to content Skip to footer

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в пети клас на общинските училища на територията на град Пловдив може да разгледате тук!

су-никола-вапцаров-гости-от-азия-5
IMG_9267

ВАЖНО!!!Ученици, които към 15.09.2021г. не са заявили желание да бъдат преместени в други училища автоматично преминават в V клас в училище.

 

Необходими документи за записване на ученици в пети клас:

 1. Заявление до директора;

 2. Оригинал на удостоверение за завършен IV клас;

Предлагаме Ви:

 1. Целодневна организация на учебния ден – безплатни следобедни занятия по самоподготовка в занималня под ръководството на висококвалифициран преподавател;

 2. Едносменен режим на учене – само първа смяна;

 3. Отлични специалисти;

 4. Богато разнообразие от извънкласни форми;

 5. Лесно и бързо място за хранене;

 6. Консултации с педагогически съветник;

 7. Ресурсен кабинет;

 8. Голяма спортна площадка и физкултурен салон;

 9. Работа по проекти;

 10. Участия в състезания и извънкласни дейности;