Обществен съвет и училищно настоятелство

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ:    Заповед – състав

Покана 14.11.22 г

Покана 22.11.22 г

Заповед  за определяне на протоколчик  

Присъствен списък

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕНА СТОЙЧЕВА

СЕКРЕТАР:ВЕСЕЛА БОЖКОВА

ПРАВОМОЩИЯ

ПРОТОКОЛ1/2018г.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2