Обществен съвет и училищно настоятелство

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ:

Председател: Иванка Минкова – представител на родителите;

Членове:

  1. Биляна Петрова – представител на родителите;

  2. Таня Барашка  – представител на родителите;

  3. Силви Бакърджиев – представител на финансиращия орган – община Пловдив;

  4. Саркиз Мелконян – представител на работодателска организация – Регионална занаятчийска камара – Пловдив.

    УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕНА СТОЙЧЕВА

СЕКРЕТАР:ВЕСЕЛА БОЖКОВА

ПРАВОМОЩИЯ

ПРОТОКОЛ1/2018г.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2