Колектив

Ръководство:

1. Елена Димитрова Александрова – директор;
2. Митко Рашeв Господинов –зам. директор по АСД;
3. Стоян Тодоров Стратиев – зам. директор по УД


Антония Топич- педагогически съветник

Учители:

Галя Стоянова – български език и литература

Ралица Йонова – български език и литература

Миглена Караиванова – български език и литература

Спаска Костова – английски език

Тодорка  Кирова  – английски език

Зорниза Георева – английски език

Нели Косогорова – лектор – руски език

Елеонора Янчева -Василева – математика и икономика

Вилма Богатинова – математика, информатика и ит

Стоян Стратиев – математика, информатика и ит

Анелия  Доневска – география и икономика и история и цивилизация

Юлияна Петрова – История и цивилизация

Цвета Попова– физика и астрономия и чп

Ана Атанасова –  билогия и здр. образование и химия

Нели Косогорова – философия

Кирил  Шопов  – музика

Захари  Василев – изобразително изкуство

Тотина   Бакалова – изобразително изкуство

Петко Карачолов – физическа култура  и спорт

Васил  Савов–физическа култура  и спорт

Динко Господинов-физическа култура  и спорт

Владимир Буров – бижутерство

Гинка Стойкова – бижутерство

Станка Ганева – гемология и минералогия

Анелия  Йорданова – начален учител

Светла Семковска – начален учител

Трендафил  Йовчев – начален учител

Цветка  Попова – начален учител

Гергана  Йовчева – начален учител

Катерина  Сапунджиева – начален учител

Сийка Дафова – начален учител

Гюрга Пенкова – начален учител

 Георги Севриев – начален учител

Любомира Димова – начален учител

Радина Иванова -начален учител- възпитател

Златозар  Колев – начален учител- възпитател

Билгин  Ямак -начален учител- възпитател

Валентина Гьорева -начален учител- възпитател

Стефани Веселинова -начален учител- възпитател

Александър Мерджов – помощник учител

Непедагогически персонал:

Гл. счетоводител- Кристина Попова

ЗАС и домакин – Нели Катилева

Технически секретар – Стела Катилева

Библиотекар – Жени Желязкова

Поддръжка -Гени Исков