Бюджети и отчети

Годишен отчет на бюджета за 2022 г.

Отчет за бюджета към 30.09.2022г.

Отчет за бюджета към 30.06.2022г

Бюджет -2022г.

Отчет към 31.03.22г.

Информация за изпълнение на бюджета за 2021г. към 31.12.2021г.

Отчет на бюджета към 31.12.2021г.

Отчетени дани по ЕБК за сметките за средствата на ЕС – КСФ към 31.12.20г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2021

Отчет на бюджета към 30.09.2021

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021г

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.21

Бюджет 2021

Информация за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021 г.

Отчет към 31.03.2021

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г

Отчетени дани по ЕБК за сметките за средствата на ЕС -КСФ – 30.09.20г.

Отчетени дани по ЕБК за изпълнението на бюджета – 30.09.20г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА НА СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ПЛОВДИВ КЪМ 30.09.2020 Г.

Отчет за третото тримесечие -30.09.2020 г.

Отчетени дани по ЕБК за изпълнението на бюджета

Отчет на дани по ЕБК за сметките на средствата от европейския съюз-КСФ към 30.06.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА НА СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ПЛОВДИВ КЪМ 30.06.2020 Г.

Бюджет 2020

 

Отчет за сметките за средства на ЕС – КСФ

Информация за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за 2019 година към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

Бюджет 2019

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. към 30.09.2018 г

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на СУ „Никола Вапцаров”- Пловдив за 2018 година към 30.06.2018 г.

Касов отчет към 30.06.2018г.

Бюджет 2018г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Отчет 30.09.2017 г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета за 2017 г. към 31.03.2017 г.

Отчет към 31.03.2017 г.

Бюджет 2017 г.

Отчет към 31.12.2016 по дейности

Изпълнение на бюджет 2016 към 31.12.2016

Отчет към 31.12.2015

Отчет към 30.09.2015

2015

2014