Форми на обучение

21.03.2018

Форми на обучение

Форми на обучение в СУ „Никола Вапцаров“     Условията и редът на организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми са определени в раздел VII […]
27.06.2017

Самостоятелна форма на обучение

КОНСПЕКТИ ЗАПОВЕД ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ График-изпити самостоятелна форма за учебната 2019/2020 година График-изпити самостоятелна форма за учебната 2018/2019 година График-юнска сесия – 2018г. Заповед […]