Форми на обучение

21.03.2018

Форми на обучение

Форми на обучение в СУ „Никола Вапцаров“     Условията и редът на организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми са определени в раздел VII […]
27.06.2017

Самостоятелна форма на обучение

Заповед за промяна на графикът за самостоятелна форма на обучение- сесия юни  КОНСПЕКТИ ЗАПОВЕД ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ График-изпити самостоятелна форма за учебната 2018/2019 година […]