Самостоятелна форма

27.06.2017

Графици за провеждане на изпитите

КОНСПЕКТИ ЗАПОВЕД ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ График – изпити самостоятелна форма за учебната 2017/2018 г. График -септемрийска сесия-2017/2018