COVID19 -насоки за работа през учебната 2020-2021 година

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Вътрешно училищни правила – Ковид-19

 

 

 

 

 

Контакт със служител за поставяне на въпроси и за сигнали в периода на извънредното положение – Митко Господинов – 0894361079

  1. МЗ мерки
  2. MON_9105-108_17032020
  3. BG Editable templates PART I 03Feb2020 12022020