Проекти

 

На 21. 10. 2022 г. учениците от клуба по интереси „В света на изкуството“ посетиха КЦ „Тракарт“ и се запознаха с интересни експонати от времето на Късната античност. Впечатли ги майсторството на траките, чиито наследници сме ние, да изработват амулети за благополучие и за добро, амфорески, фиали, шишенца за благоухания и други миниатюрни предмети от смалт. Гимназистите се впечатлиха от древната подова мозайка в жилищна сграда „Ейрене“, датирана от времето – 4. – 3. в. сл. Христа. Двата филма за миналото на Пловдив допълниха изложбата.

        Незабравими спомени от лагера в Банско – част от национална програма “ Отново заедно”. посещенията на градската художествена галерия, къща музей Неофит Рилски , къща музей Никола Вапцаров, информационния център на Национален парк Пирин, църквата в Добърско обогатиха нашите знания и впечатления, а разходките и игрите ни сближиха , Вапцаровци отново доказаха, че са любознателни, общителни и задружни .

Информация Дигитална работилница

 На 12 юни 2022 г. се проведе първият поход на новоучредения клуб по пешеходен туризъм при СУ „Никола Вапцаров“. Ръководител на клуба е старши учителят по математика и икономика Елеонора Янчева, член на ТД „Еделвайс“ – Пловдив, инструктор по туризъм трета степен и планински спасител. Въпреки лошото време младите туристи тръгнаха добре екипирани с дъждобрани от с. Горна махала към хижа Воден камък. По пътя спряха на паметната плоча на Иван Вазов, а после хапнаха пред хижата, която за съжаление не работеше. Междувременно дъждът спря и с песни и закачки групата продължи пеша към Хисаря, където посети местния музей и крепостната стена. След кратка разходка из града пътуването завърши на гарата. В похода взеха участие и майсторът на спорта и председател на ТД „Еделвайс“ Николай Добрев, председателят на секцията по пешеходен туризъм към същото дружество Кънчо Михов, както и дългогодишните туристи Илия Тодоров и Петър Галаганов. Те останаха очаровани от бойния дух и позитивизма на младежката компания и с нетърпение очакват бъдещи съвместни мероприятия.

  На 25. 05. 2022 г. осмокласниците от клуб по интереси “ В света на изкуството“ при СУ „Н. Вапцаров“посетиха Народна библиотека “ Иван Вазов“, която се помещава в настоящата сграда от 1973 г., а архитект е Мария Милева, дъщеря на големия български художник Иван Милев. Учениците се впечатлиха от изключително богатия фонд на библиотеката и от възможностите, които тя предлага на своите читатели и посетители. Говорихме също и за голямото стенописно пано по мотиви от знакови произведения на Иван Вазов. Гимназистите бяха емоционални, задаваха въпроси и преживяха един много различен и вълнуващ ден.

Ден за проектни дейности – „Моята България е част от Европа“ – 3.а клас

Великденска работилница в клуб „Забавна астрономия“

          По случай предстоящите великденски празници, учениците от клуб „Забавна астрономия“ направиха макет „Великденска  Слънчева система“. Слънцето и планетите бяха с много внимание  и любов оцветени върху яйца от стиропор. Децата също изработиха поздравителни великденски астрономически картички, като някой от тях оцветиха на  Paint.

Информация -клуб“Дигитална работилница“ – 2

Проекти в Sway

https://sway.office.com/HSPsFEYBbHVfTOSK

https://sway.office.com/XJirWIrlt4lOe1So

https://sway.office.com/zaHsxRMEIXtnT8QC

https://sway.office.com/MWutSxpHK6hm0X90

https://sway.office.com/GCZfzechAW1Ikcjf

https://sway.office.com/hPUWKGUqM5jVVyFB?ref=Link

https://sway.office.com/HuzMjJndP7RvJyaU

https://sway.office.com/PEEyXlRUDL5t1Xvh

https://sway.office.com/x6GWIIqFCDHAsWNu?ref=Link

https://sway.office.com/zELUCMgNaxawF1CQ

https://sway.office.com/5KAstERGe7t2E9R9?ref=Link

 

 

Информация – клуб „Дигитална работилница“

 Материали, изработени от  ученици по проект  ОУД –  клуб „Дигитална работилница“ :

 

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информация Играйко Знайко

Информация Играйко Знайко – 2

Информация Играйко Знайко – 3

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001-„Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г.

 

 

През учебната 2017/2018 година училището участва в  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно.