Прием

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

СЛЕД  7. КЛАС -2018/2019 уч.година

ПРОФЕСИЯ „БИЖУТЕР“

Работно време за записване:

8:00-16:30ч.

Място на приемане на документи-Компютърен кабинет

Необходими документи :

  1. Заявление до директора-попълва се на място;

  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;

  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии

Прием –  2018/2019 уч.година

Искате да сте креативни, да творите, да сте сред приятели – елате при нас-СУ ”Никола Вапцаров” !

Информация относно приема на ученици в първи клас за 2018/2019 уч. година

График на дейностите по прием на ученици след седми  клас за  2018/2019 уч.година