Обществен съвет и училищно настоятелство

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ                                         УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРАВОМОЩИЯ                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕНА СТОЙЧЕВА

СЪСТАВ                                                             СЕКРЕТАР:ВЕСЕЛА БОЖКОВА

ПРОТОКОЛ1/2018г.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2