Обществен съвет и училищно настоятелство

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 
 СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“

                                                                                                           УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРАВОМОЩИЯ                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕНА СТОЙЧЕВА

СЪСТАВ                                                                                        СЕКРЕТАР:ВЕСЕЛА БОЖКОВА

ПРОТОКОЛ1/2018г.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2