Колектив

Ръководство:

1. Елена Димитрова Александрова – Директор
2. Митко Рашeв Господинов –Зам. Директор АСД
3. Анета Костова Димитрова – Зам. Директор УВР


Антония Топич- Педагогически съветник

Учители:

Ирина  Гинева – Български език и литература

Галя Димитрова – Български език и литература

Гено Петров – Български език и литература и  история  и цивилизация

Спаска Костова – Английски език

Тодорка  Кирова  – Английски език

Елеонора Янчева -Василева – Математика и икономика

Вилма Богатинова – Математика и информатика

Анелия  Доневска – География и икономика

Милка  Бахчеджиева – Физика и астрономия и ИТ

Кирил Георгиев Шопов  – Музика

Захари  Василев – Изобразително изкуство

Тотина   Бакалова – Изобразително изкуство

Петко Карачолов – Физическа култура  и спорт

Васил  Савов –Физическа култура  и спорт

Владимир Буров – Бижутерство

Лили Стоева – Топузова – Гемология

Анелия  Йорданова – Начален учител

Светла Семковска – Начален учител

Трендафил  Йовчев – Начален учител

Цветка  Попова – Начален учител

Гергана  Йовчева – Начален учител

Катерина  Сапунджиева – Начален учител

Сийка Дафова – Начален учител

Георги Севриев – Начален учител

Мариана Иванова – Подготвителна група

Гюрга Пенкова – Начален учител-Възпитател

Радина Иванова -Начален учител- Възпитател

Златозар  Колев – Начален учител- Възпитател

Билгин  Ямак -Начален учител- Възпитател

Йорданка Чилова – Начален учител-Възпитател

Милка Петкова -Начален учител- Възпитател

Димитър Каратерзиев-Начален учител- Възпитател

Миглена Хаджийска – Лектор по Билогия и здр.образование

Любомир  Младенов – Лектор по ДБТ и технологии

 Гюлшен Шекир-Лектор по Химия и опазване на ок. среда