Колектив

Ръководство:

1. Елена Димитрова Александрова – директор;
2. Митко Рашeв Господинов –зам. директор АСД;
3. Анета Костова Димитрова – зам. директор УВР


Антония Топич- педагогически съветник

Учители:

Ирина  Гинева – български език и литература

Галя Димитрова – български език и литература

Гено Петров – български език и литература и  история  и цивилизация

Спаска Костова – английски език

Тодорка  Кирова  – английски език

Елеонора Янчева -Василева – математика и икономика

Вилма Богатинова – математика, информатика и ит

Анелия  Доневска – география и икономика

Милка  Бахчеджиева – физика и астрономия и ит

Кирил Георгиев Шопов  – музика

Захари  Василев – изобразително изкуство

Тотина   Бакалова – изобразително изкуство

Петко Карачолов – физическа култура  и спорт

Васил  Савов –физическа култура  и спорт

Владимир Буров – бижутерство

Лили Стоева – Топузова – гемология и минералогия

Анелия  Йорданова – начален учител

Светла Семковска – начален учител

Трендафил  Йовчев – начален учител

Цветка  Попова – начален учител

Гергана  Йовчева – начален учител

Катерина  Сапунджиева – начален учител

Сийка Дафова – начален учител

Георги Севриев – начален учител

Мариана Иванова – подготвителна група

Гюрга Пенкова – начален учител-възпитател

Радина Иванова -начален учител- възпитател

Златозар  Колев – начален учител- възпитател

Билгин  Ямак -начален учител- възпитател

Йорданка Чилова – начален учител-възпитател

Милка Петкова -начален учител- възпитател

Димитър Каратерзиев-начален учител- възпитател

Миглена Хаджийска – лектор по билогия и здр.образование

Любомир  Младенов – лектор по ДБТ и технологии

 Гюлшен Шекир-лектор по химия и опазване на ок. среда