Колектив

Ръководство:

1. Елена Димитрова Александрова – директор;
2. Митко Рашeв Господинов –зам. директор АСД;
3. Анета Костова Димитрова – зам. директор УВР


Антония Топич- педагогически съветник

Учители:

Галя Димитрова – български език и литература

Ралица Йонова – български език и литература

Гено Петров – български език и литература и  история  и цивилизация

Спаска Костова – английски език

Тодорка  Кирова  – английски език

Лори-Анна Чолакова – английски език – начален учител

Методий Плачков – лектор -руски език

Елеонора Янчева -Василева – математика и икономика

Вилма Богатинова – математика, информатика и ит

Анелия  Доневска – география и икономика и история и цивилизация

Милка  Бахчеджиева – физика и астрономия и ит

Богдана Кичукова – лектор -математика и физика

Миглена Хаджийска –  билогия и здр. образование и химия

Кирил  Шопов  – музика

Захари  Василев – изобразително изкуство

Тотина   Бакалова – изобразително изкуство

Петко Карачолов – физическа култура  и спорт

Васил  Савов –физическа култура  и спорт

Николай Лазаров – лектор по физическа култура и спорт

Владимир Буров – бижутерство

Лили Стоева – Топузова – гемология и минералогия

Анна Медарска – бижутерство

Анелия  Йорданова – начален учител

Светла Семковска – начален учител

Трендафил  Йовчев – начален учител

Цветка  Попова – начален учител

Гергана  Йовчева – начален учител

Катерина  Сапунджиева – начален учител

Сийка Дафова – начален учител

Гюрга Пенкова – начален учител

 Георги Севриев – начален учител

Любомира Димова – начален учител

Радина Иванова -начален учител- възпитател

Златозар  Колев – начален учител- възпитател

Елена Спасова – начален учител – възпитател

Билгин  Ямак -начален учител- възпитател

Йорданка Чилова – начален учител-възпитател

Милка Петкова -начален учител- възпитател

Димитър Каратерзиев-начален учител- възпитател

Марияна Кирилова – начален учител – възпитател

Александър Мерджов – помощник учител

Непедагогически персонал:

Гл. счетоводител- Кристина Попова

ЗАС и домакин – Нели Катилева

Технически секретар – Стела Катилева

Библиотекар – Жени Желязкова

Поддръжка – Ангел Семерджиев