За професионалните паралелки – 12 и 10 кл. Насоки от МОН